Skip to content

Recent Articles

12
May

İlişki Ölçümler için İki faktörlü Varyans Analizi

İlişkili veya tekrarlı ölçümler için varyans analizinde iki yada daha fazla grubu içeren bir bağımsız değişken ve birbirleriyle ilişkili yada[ ... → ]
12
May

Çok Faktörlü Varyans Analizi

Çok-faktörlü varyans analizinde, bir yada daha fazla bağımsız değişkene ait grupların, iki yada daha fazla bağımlı değişkene ilişkin ortalamaları karşılaştırılır[ ... → ]
12
May

İlişki Ölçümler için Tek faktörlü Varyans Analizi

İlişkili ve tekrarlı ölçümler için tek faktörlü varyans analizinde ise aynı örneklem grubu üzerined gerçekleştirilen ilişkili iki ve daha fazla[ ... → ]
12
May

Bağımsız Örneklem için İki Faktörlü Varyans Analizi

Bağımsız örneklemler için tek faktörlü varyans analizinde tek bir bağımsız değişken ve bir bağımlı değişken söz konusu iken iki faktörlü[ ... → ]
12
May

Bağımsız Örneklem için Tek Faktörlü Varyans Analizi

Tek bir bağımsız değişkene  ilişkin iki ve  daha  fazla  grubun bağımlı bir değişkene göre ortalamalarının karşılaştırılarak , ortalamalar arasındaki farkın[ ... → ]
12
May

Varyans Analizi

F sınama istatistik tekniği normal dağılıma sahip iki ya da daha fazla ana kütlenin birlikte değerlendirilerek , aralarında anlamlı bir[ ... → ]
5
May

T – Testi

T – Testi T sınama istatistiği tekniği ana kütleden çekilen örnek kütle hacmi yeterli büyüklükte olmadığında (n < 30)veya ana  [ ... → ]
5
May

Parametrik Testler ve Parametrik Olmayan Testler Nedir ?

Parametrik Testler Ölçümle değer alınmış ve süreklilik gösteren ölçümlere denir. Parametrik testlerde tek ana kütle aritmetik ortalaması ve oran testleri[ ... → ]
20
Eki

Girişim Haber Android Uygulaması Çıktı

Merhaba Girişim Dünyası!

Monoton iş hayatı size göre değilse, yeni fikir ve projeler daima ilginizi çekiyorsa, bir teşebbüs/proje sahibiyseniz ya da bunun için canla başla mücadele veriyorsanız siz “Girşimci” siniz!..

Girişimci iseniz; içinde bulunduğunuz dünyadaki gelişmelerden uzak kalmamalısınız. Sektörünüz başta olmak üzere girişimcilik adına bütün yenilikleri ve gelişmeleri takip etmeli, girişimcilik eğitimlerinden ve organizasyonlarından haberdar olmalısınız. Böylelikle yeni fikirler duyabilir, girişim fikirlerinizi geliştirebilir ve girişim/yatırım trendlerini takip edebilir, gerekli etkinlikleri kaçırmayarak çevrenizi genişletebilirsiniz.

[ ... → ]
18
Eki

Managing Virtual Devices For Android On Windows

Managing Virtual Devices

An Android Virtual Device (AVD) is an emulator configuration that lets you model an actual device by defining hardware and software options to be emulated by the Android Emulator.

The easiest way to create an AVD is to use the graphical AVD Manager, which you launch from Eclipse by clicking Window > Android SDK and AVD Manager.
An AVD consists of:

A hardware profile: Defines the hardware features of the virtual device. For example, you can define whether the device has a camera, whether it uses a physical QWERTY keyboard or a dialing pad, how much memory it has, and so on.
A mapping to a system image: You can define what version of the Android platform will run on the virtual device. You can choose a version of the standard Android platform or the system image packaged with an SDK add-on.
Other options: You can specify the emulator skin you want to use with the AVD, which lets you control the screen dimensions, appearance, and so on. You can also specify the emulated SD card to use with the AVD.
A dedicated storage area on your development machine: the device’s user data (installed applications, settings, and so on) and emulated SD card are stored in this area.

[ ... → ]