Skip to content

Recent Articles

24
Tem

İletişim ve İletişim Becerisi

İnsanların yemek yemek, barınmak gibi temel gereksinimlerinden biri olan iletişimi, insanın kendisini ifade etmesi, kendini tanımlaması ve başkalarını da anlaması ile ilgili bir süreç olarak tanımlayabiliriz.

Günümüzde teknolojinin çok hızlı gelişmesiyle iletişim olanaklarında büyük kolaylıklar sağlanmıştır. Uzun mesafeler kısalmış, günler hatta haftalar süren iletişim süreleri saniyelere inmiş, ses ile birlikte görüntünün de iletilmesiyle iletişimin kalitesi daha da artmıştır. Bütün bunlar telekomünikasyon sektörünün son 10 yılda hızlı gelişmesi ile olmuştur.

İletişimin önemini geçmişten günümüze kadar ki bir süreçte yaşanan değişimlerle çok daha iyi anlayabiliriz. Duman ile haberleşmeden , posta arabaları ile mektuplaşmadan görüntülü konuşma olanağının bulunduğu bir teknolojiye ulaşmak bu alanda yapılan çalışmaların önemini ortaya koymaktadır.

[ ... → ]
12
May

İlişki Ölçümler için İki faktörlü Varyans Analizi

İlişkili veya tekrarlı ölçümler için varyans analizinde iki yada daha fazla grubu içeren bir bağımsız değişken ve birbirleriyle ilişkili yada[ ... → ]
12
May

Çok Faktörlü Varyans Analizi

Çok-faktörlü varyans analizinde, bir yada daha fazla bağımsız değişkene ait grupların, iki yada daha fazla bağımlı değişkene ilişkin ortalamaları karşılaştırılır[ ... → ]
12
May

İlişki Ölçümler için Tek faktörlü Varyans Analizi

İlişkili ve tekrarlı ölçümler için tek faktörlü varyans analizinde ise aynı örneklem grubu üzerined gerçekleştirilen ilişkili iki ve daha fazla[ ... → ]
12
May

Bağımsız Örneklem için İki Faktörlü Varyans Analizi

Bağımsız örneklemler için tek faktörlü varyans analizinde tek bir bağımsız değişken ve bir bağımlı değişken söz konusu iken iki faktörlü[ ... → ]
12
May

Bağımsız Örneklem için Tek Faktörlü Varyans Analizi

Tek bir bağımsız değişkene  ilişkin iki ve  daha  fazla  grubun bağımlı bir değişkene göre ortalamalarının karşılaştırılarak , ortalamalar arasındaki farkın[ ... → ]
12
May

Varyans Analizi

F sınama istatistik tekniği normal dağılıma sahip iki ya da daha fazla ana kütlenin birlikte değerlendirilerek , aralarında anlamlı bir[ ... → ]
5
May

T – Testi

T – Testi T sınama istatistiği tekniği ana kütleden çekilen örnek kütle hacmi yeterli büyüklükte olmadığında (n < 30)veya ana  [ ... → ]
5
May

Parametrik Testler ve Parametrik Olmayan Testler Nedir ?

Parametrik Testler Ölçümle değer alınmış ve süreklilik gösteren ölçümlere denir. Parametrik testlerde tek ana kütle aritmetik ortalaması ve oran testleri[ ... → ]
20
Eki

Girişim Haber Android Uygulaması Çıktı

Merhaba Girişim Dünyası!

Monoton iş hayatı size göre değilse, yeni fikir ve projeler daima ilginizi çekiyorsa, bir teşebbüs/proje sahibiyseniz ya da bunun için canla başla mücadele veriyorsanız siz “Girşimci” siniz!..

Girişimci iseniz; içinde bulunduğunuz dünyadaki gelişmelerden uzak kalmamalısınız. Sektörünüz başta olmak üzere girişimcilik adına bütün yenilikleri ve gelişmeleri takip etmeli, girişimcilik eğitimlerinden ve organizasyonlarından haberdar olmalısınız. Böylelikle yeni fikirler duyabilir, girişim fikirlerinizi geliştirebilir ve girişim/yatırım trendlerini takip edebilir, gerekli etkinlikleri kaçırmayarak çevrenizi genişletebilirsiniz.

[ ... → ]